356 - Khaia | Template Website
Anëtarët e komisionit

ARBEN DIKA 

Anëtar i Komisionit për Hetimin e Aksidenteve dhe Incidenteve Aeronautike dhe Hekurudhore (KHAIA) të Republikës së Kosovës.

Arben Dika është emëruar nga Qeveria e Republikës së Kosovës në pozitën e anëtarit të KHAIA-së/Inspektor i Operimeve më 15.04.2016, me numër të vendimit 05/84.

Arbeni jeton në Prishtinë, është i martuar dhe ka dy fëmijë.

Shkollimi 

Shkollen e mesme e ka përfunduar në Colby High School - Colby Kansas, SHBA

Unvieristeti e ka perfunduar ne ne Universitetin e Prishtines Hasan Prishtina -Fakulteti i Inxhinerisë Elektrike dhe Kompjuterike, Inxhinier i Inxhinerisë Kompjuterike

Studimet Master është duke vijuar në Universitetin e Europës Juglindore Shkup - Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore, Master në Biznes dhe Informatikë

Trajnimet

Project Management Professional PMP - American University of Kosovo AUK, Air Accident Investigation Course - TAIEX Montenegro, South California Safety Institute SCSI - Czech Republic, Basic Principles on Investigation on SMS - Bulgaria, General Familiarisation and Investigation Training - Rolls Royce UK, Aircraft Accident Investigation Management Course - Singapore, Airbus Course for Investigation - Airbus France.

Anëtar i Rrjeteve Ndërkombëtare

Project Management Institute PMI - Pennsylvania, SHBA

European Network of Civil Aviation Safety Investigation Authorities ENCASIA - Bruksel, Belgjike

European Society of Air Safety Investigators ESASI - Bruksel, Belgjike

International Society of Air Safety Investigators ISASI - Washington, SHBA

European Railway Agency ERA - Valenciennes, Francë

 

Arben GASHI 

Anëtar i Komisionit për Hetimin e Aksidenteve dhe Incidenteve Aeronautike dhe Hekurudhore (KHAIA) të Republikës së Kosovës.

 

Martin Halilaj 

Anëtar i Komisionit për Hetimin e Aksidenteve dhe Incidenteve Aeronautike dhe Hekurudhore (KHAIA) të Republikës së Kosovës.