349 - Single Lajmi | Template Website
Lajmet
KHAIA publikon Raportin Final per rastin Orange2fly, SX-ORG

Komisioni për Hetimin e Aksidenteve dhe Incidenteve Aeronautike dhe Hekurudhore në bazë të ligjit 03/L-051 për Aviacion Civil,pas hetimeve të  Incidentit Serioz të ndodhur  në Aeroportin e Prishtinës të dt.01.12.2017 i përfshire një Aeroplan i tipit Airbus A320-232, i kompanisë Orange2Fly me nr. të regjistrimit SX-ORG me 178 udhëtar dhe 6 antëtar të Ekuipazhit në bord i cili ka pasur aterrim të rënd i cili karakterizohet  si “Aterrim shumë i rënd”(Hard Landing), në munges të letrës në Printer nuk është vrejtur dhe ka vazhduar edhe katër dite –tetë(8) sektore në drejtim Prishtinë-Basel dhe anasjelltas.Me dt.05.12.2017 Aeroplani është ndaluar në Aeroportin e Prishtinës pas vendosjes së letrës në Printer dhe leximit të raportit të dhënat kan treguar se gjatë aterrimit janë tejkaluar të gjitha parametrat për fluturim.

Raportin mund ta gjeni tek Hetimet-Raportet e përfundura apo në faqen e zyrës së Kryeministrit,(http://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/2018/12/Raport-mbi-Incidentin-Serioz-te-avionit-Airbus-A320-232-SX-ORG.pdf) kurse KHAIA posedonë dosjen origjinale me të gjeturat faktike të rastit.


31.12.2018 09:32