352 - Single Lajmi | Template Website
Lajmet
Informatë në lidhje me Aeroplanin ALK Airlines i linjës Prishtinë - Basel

Komisioni për Hetimin e Aksidenteve dhe Incidenteve Aeronautike-KHAIA, që vepron në kuadër të zyrës së Kryeministrit, është themeluar në bazë të Ligjit 03/L-051 për Aviacion Civil dhe ka për detyrë Hetimin e Aksidenteve dhe Incidenteve Aeronautike në Republikën e Kosovës dhe kudo në botë për avionët e regjistruar në Kosovë. Në bazë të Rregullores së KHAIA-së nr.KHAIA/ZKM 001/2019  e cila përshtatë Anex-in 13 të Konventës së Çikagos, KHAIA është e obliguar të marr pjesë në cilësinë e vëzhguesit kudo në botë nëse ka të përfshirë në aksidente/incident qytetar të Republikës së Kosovës.

Me datën 16.06.2019, në ora 16.17 UTC, aeroplani i tipit Boing 737 me numër të regjistrimit LZ-MVK, i kompanisë ALK Airlines, me numër të fluturimit VO 7205, është nisur nga Aeroporti i Prishtinës me destinacion Baselin.

Aeroplani ka hasur ne turbulenca (stuhi) ne territorin e Malit të Zi, piloti ka kërkuar ndryshim te Nivelit te Fluturimit (FL 340) sic shihet edhe ne figure.

Sipas informacioneve zyrtare për këtë rast ndihmë mjekësore kanë kërkuar tetë(8) persona, tre (3) prej tyre kanë qenë të lënduar: një pasagjer i ndodhur jashtë ulëses, një pasagjer nga ujë i nxehtë i kafes dhe një tjetër nga rënia e bagazhit mbi ulëse.

Pesë (5) të tjerë kanë pasur trauma.

Të gjithë pasagjeret janë liruar nga spitali.

Aeroplani ka vazhduar për Bazel, ku ka aterruar në ora 06:13 PM (UTC).

I njëjti Aeroplan në ora 08:24 PM (UTC) është ngritur nga Bazeli në drejtim të Prishtinës dhe ka aterruar në Prishtinë në ora 10:20 PM ( UTC)

KHAIA- ka qenë në kontakt të vazhdueshëm për këtë rast me:

BEA-Bordi i Hetimeve të Aksidenteve ajrore Francë

STSB-Bordi i Hetimeve të Aksidente ajrore Zvicër

NSIA-Bordi i Hetimeve të Aksidente ajrore Mali i Zi

AAIU-Bordi i Hetimeve te Aksidenteve ajrore Bullgari


19.06.2019 09:42